Продължете към съдържанието

Зимен семинар по разпознаване на невярна информация и дезинформация

25-26 Януари 2023 г., гр. София

На 25-26 януари 2023 г. ще се проведе Зимният семинар по разпознаване на невярна информация и целенасочена дезинформация. Семинарът ще се записва и всички заинтересовани, които няма да могат да се класират като участници, ще могат да гледат видео записите.

Програма

Ден 1: 25 януари 2023 г.

09:00-09:30Регистрация
09:30-11:20Уводни презентации
09:30-09:40Кратък увод Презентация
Д-р Ирина Темникова („Големи данни в полза на интелигентното общество“ (GATE))
09:40-10:10Загряваща игра Презентация
Д-р Ирина Темникова
10:10-10:45Уводни понятия Презентация
проф. д-р Калина Бончева (Университет в Шефийлд, Великобритания)
10:45-11:20Представяне на групата по откриване на дезинформация в Институт GATE
доц. д-р Милена Добрева („Големи данни в полза на интелигентното общество“ (GATE))
11:20-11:35Кафе пауза
11:35-13:45Как да разпознаваме фалшивите новини и лъжата по това как са изразени на български език
11:35-12:10Езикови характеристики на фалшивите новини
Руслана Маргова („Големи данни в полза на интелигентното общество“ (GATE))
12:10-13:45Криминална лингвистика Презентация
Христина Шушков (Assess Ltd (Confidence in Truth))
13:45-14:45Обяд
14:45-16:40Инструменти за проверка на информацията
14:45-15:50Представяне на ръководството за борба с фалшивите новини Презентация
Полк. доц. д-р Петко Димов (Военна академия „Г. С. Раковски“)
15:50-16:40Други инструменти за проверка на информацията Презентация
Силвия Гаргова („Големи данни в полза на интелигентното общество“ (GATE))
16:40-16:55Кафе пауза
16:55-17:25Обобщение на деня и дискусия Презентация
Д-р Ирина Темникова („Големи данни в полза на интелигентното общество“ (GATE))
17:55-20:05Лек Коктейл

Ден 2: 26 януари 2023г.

Социалните медии, дийпфейковете и полезни приноси на проекта TRACES

09:30-10:00Загряващо кафе
10:00-11:55Социалните медии и дийпфейковете
10:00-11:05Правила за сигурност в социалните медии Презентация
Полк. доц. д-р Петко Димов (Военна академия „Г. С. Раковски“)
11:05-11:55Какво са дийпфейковете и как да ги разпознаете? Презентация
Силвия Гаргова („Големи данни в полза на интелигентното общество“ (GATE))
11:55-12:55Обяд
12:55-14:00Представяне на проекта TRACES и неговите резултати Презентация
Д-р Ирина Темникова („Големи данни в полза на интелигентното общество“ (GATE))
14:00-14:35Юридически аспекти, свързани с дезинформацията и разкриването на истинска информация в България и Европейския съюз (whistleblowers) Презентация
Елеонора Матейна (Eversheds Sutherland)
14:35-14:50Кафе пауза
14:50-15:50Дискусия с участниците и заключение Презентация
Д-р Ирина Темникова и Силвия Гаргова („Големи данни в полза на интелигентното общество“ (GATE))

Пълната програма може да видите тук.

Лектори

Д-р Ирина Темникова (организатор на събитието)

Д-р Ирина Темникова е завършила докторантура по Компютърна лингвистика в Университета в Уовърхамптън, Великобритания. Работила е в различни държави, включително Катар и Люксембург и в момента е признат изследовател в групата по откриване на дезинформация в Институт Гейт – Големи данни в полза на интелигентното общество. Ръководи едногодишния проект TRACES, чиято цел е откриването на целенасочена дезинформация на български език и проверяването дали в българските социални медии съществуват автоматично генерирани заблуждаващи съобщения (така наречените дийпфейкс).

Проф. д-р Калина Бончева

Проф. д-р Калина Бончева ръководи Групата по обработка на естествения език към Департамента по компютърни науки на Университета в Шефилд. Тя е член на Шефилдския център за свобода на медиите и е гост изследовател в „Големи данни в полза на интелигентно общество“ (GATE). Между 2014 г. и 2016 г. Калина Бончева инициира и развива проекта PHEME, който е сред първите проекти на Европейския Сьюз за изучаване на възможностите за откриване и проследяване на дезинформация в социалните медии с методите на компютърната лингвистика. В момента тя е научен директор на проекта vera.ai, а преди това – и на платформата WeVerify. Двата проекта са финансирани от Европейската комисия, работещи върху инструменти и методи за противодействие на дезинформацията онлайн. Калина Бончева е съавтор на проучването, направено от Международния съюз по далекосъобщения към ЮНЕСКО, посветено на противодействието на дигиталната дезинформация с внимание към свободата на словото (Balancing Act: Countering Digital Disinformation while Respecting Freedom of Expression) и на два анализа на ЮНЕСКО, насочени върху дезиформацията по време на епидемията от COVID-19.

Полк. доц. д-р Петко Димов

Полковник доцент доктор Петко Стефанов Димов е директор на Департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.  Доцент е в професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, преподава по „Информационна сигурност“ и води курсове за следдипломна квалификация като „Анализатори на информацията в социалните мрежи“.Автор на монографии, от които “Фалшивите новини“ и “Приложение на уеб технологии за защита на националната сигурност”, както и редица учебници и публикации за дистанционно обучение и работа в онлайн среда.  Издател и редактор на уеб сайта Postvai.COM. Създал е инструмент за разпознаване на фалшиви новини и проверка на информация, който ще представи по време на семинара. Има много публикации на тема разпознаване на фалшивите новини, дезинформацията, пропагандата и сигурността в социалните медии.

Доц. д-р Милена Добрева

Доц. д-р Милена Добрева е ръководител на научната група за изследване на дезнформацията в института Гейт – Големи данни в полза на интелигентното общество. Основните й интереси са в областта на медийната и информационна грамотност и изграждането на умения сред различни професионални групи.

Христина Шушкоф

Христина Шушкоф е сертифициран лингвист, завършил приложна лингвистика в югозападен университет „Неофит Рилски“ през 2011. Тя се специализира в направление „Криминална лингвистика“ и „Анализ на твърдения“ в САЩ и Англия. Компетенциите й включват идентификация на автор, анализ на суицидни текстове, текстове със заплахи, текстове до спешните номера; профилиране; идентификация на истинна и лъжлива реч, чувствителност в твърдението; липсваща и скрита информация, социолингвистични характеристики и връзки между субектите в текста. Христина работи с международен екип от анализатори, както и си партнира с Асес ЕООД в разрешаването на разнообразни криминални случай, както и анализи от частни организации, фирми, лица.  Тя ще представи употребата на лингвистичния анализ като метод за идентификация на дезинформация, фалшиви новини и медийна манипулация.

Силвия Гаргова

Силвия Гаргова е завършила магистърска степен в Софийския университет със специалност „Изкуствен интелект“. В момента е млад изследовател в институт за „Големи данни в полза на интелигентното общество“ – Gate. Тя е част от групата изследваща дезинформацията и работи по проект TRACES. Интересува се от дийпфейк технологии (текст, видео, изображения) и от прилагане на различни методи за тяхното разпознаване.

Руслана Маргова

Руслана Маргова е филолог, завършила СУ “Св. Климент Охридски”. Работила е десетки години като международен редактор в български медии. В момента е докторант по езикознание. Темата на доктората й е свързана с езиковите маркери на фалшивите новини в българския език. Сега е млад изследовател в институт за „Големи данни в полза на интелигентното общество“ – Gate в групата по разкриване на дезинформация.

Елеонора Матеина

Елеонора Матеина е адвокат с повече от 10 г. опит в областта на търговското право, правото на конкуренцията и регулациите. Като мениджър в Eversheds Sutherland в България, Елеонора консултира водещи световни компании за дейността им в влизане на пазара, бизнес операциите им на българския пазар, както и тяхното преструктуриране.Елеонора има опит в областта на защитата на личните данни, като осъществява процесуално представителство пред Комисията за защита на лични данни, както и съдилища от всички инстанции в Република България.Основният фокус на Елеонора са регулациите и законодателството в областта на защита на информацията и личните данни. Настоящите й интереси включват темите, свързани с борбата с дезинформацията, и със защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на съюза (т.н. whistleblowers на английски език).