Продължете към съдържанието

Екип

Настоящ екип

Д-р Ирина Темникова

Координатор на проекта, Признат изследовател

Компютърна лингвистика, машинно обучение, езикознание, психолингвистика

Доц. д-р Милена Добрева

Установен изследовател

Големи данни, медийна и информационна грамотност, мизинформация

Проф. Д-р Иван Койчев

Външен консултант

Изкуствен интелект, машинно обучение, дълбоко обучение, идентификация на фалшива информация

Руслана Маргова

Докторант в българска филология, Младши изследовател

българско езикознание, език на фалшивите новини

Иво Джумеров

Стажант

Българско езикознание

Силвия Гаргова

Младши изследовател

Изкуствен интелект, Машинно обучение, Дълбоко обучение, Идентификация на дийпфейкове

Венета Кирева

Стажант

Машинно обучение, Компютърна обработка на естествения език

Цветелина Стефанова

СТАЖАНТ

Машинно обучение, компютърна обработка на естествения език, езикознание

Предишни членове на екипа

Христиана Николаева

Стажант

Българска лингвистина, текстов анализ