Продължете към съдържанието

За проекта

Информация за проекта:

TRACES е приложен научен проект, чиято оригиналност е в откриването на следи на дезинформиращи съобщения както целенасочено написани от хора, така и създадени чрез дийпфейк технологии. TRACES използва определението на Европейската комисия за дезинформация като “доказуемо невярна информация, която се разпространява целенасочено, с цел да се въведе в заблуждение обществеността”. TRACES ще разработи нова интердисциплинарна комбинация от методи, включващи подходи от Автоматичната обработка на естествения език, машинното обучение, психолингвистиката и езикознанието. Проектът ще фокусира върху българския език, като ще бъдат създадени инструкции за това как да се създадат такива технологии за други езици (особено за езици с малко ресурси). Поради сложността на темата, проектът е подсилен с юридически съображения съгласно българското и европейското законодателство.

Финансираща организация и програма:

AI4Media (https://www.ai4media.eu)
Open Call 1
(https://www.ai4media.eu/open-call-1/)

Продължителност:

1 година (1 март 2022 г. – 28 февруари 2023 г.)

Приноси на проекта:

• Нови езикови и психолингвистични ресурси за българския език (списъци с изрази за лъжа, измама и манипулация).

• Нови дейтасети от социалните медии, анотирани с балансирани гледни точки.

• Открития относно това, дали реално съществуват текстови съобщения на български език, създадени чрез дийпфейк технологии.

• Нов софтуер за сигнализиране за потенциално присъствие на дезинформация в текстове на български език.

• Информиране на българското общество относно езиковите аспекти на целенасочената дезинформация.

• Организирано зимно училище през януари 2023 г.